Les #3: Risico & Rendement

Wat wil je aanbieden en waarom?

Bij het aanbieden van een lening in de cryptowereld is het vooral belangrijk om goed na te denken over welke munt je op een bepaald moment uitleent. Met name de keuze tussen het uitlenen van stablecoins of een cryptovaluta als Ethereum of Bitcoin is erg belangrijk.

Als lening-aanbieder kun je namelijk extra profiteren door rekening te houden met de koersverwachting van een cryptovaluta die je wilt uitlenen.

Stel dat de munt op het moment van lenen erg laag geprijst is doordat er recent bijvoorbeeld een grote crash is geweest en de munt inmiddels hiervan aan het herstellen is, dan kun je als aanbieder een hoger rentetarief verwachten. Dit komt doordat er aan de andere kant van de leenmarkt, de kredietkant, een grotere vraag zal ontstaan voor het lenen van deze nu “goedkope” cryptovaluta.

Andersom kan het ook voorkomen dat je een munt uitleent die op dat moment juist al heel erg aan het pieken is qua prijs, waardoor er vaak veel minder vraag is en dus het rentetarief soms lager uitvalt.

Hoeveel rente is normaal?

De rentetarieven schommelen constant. Op het moment dat deze pagina werd geschreven (2020) staat het rentetarief op Aave afhankelijk van de grote van de lening op 0.17% tot 6% APY, met uitschieters tot wel 6% APY. De afkorting APY staat voor Anual Percentage Yield. Dit is de term die gebruikt wordt voor het jaarlijkse rendement op het verstrekken van leningen. Voor het ontvangen van leningen (krediet) werkt men met APR (Anual Percentage Rent) welke je moet afdragen over de periode dat de lening loopt.

De APY’s & APR’s kunnen stijgen of dalen op basis van de marktwerking van het ingebrachte onderpand. Een Ethereum lening kan meer opleveren wanneer deze cryptovaluta in een stijgende trend zit, en minder wanneer deze in een dalende trend zit.

Looptijd versus rentetarief

De regel is in de normale financiële wereld vaak dat wanneer je leent voor een langere periode, de rente lager is.

In de cryptowereld is dit vaak niet het geval. Omdat cryptovaluta, in tegenstelling tot “normaal geld”, vaak een goed vooruitzicht op (sterke) waardestijging hebben zijn mensen minder geneigd om leningen voor lange periodes aan te gaan. Hierdoor zijn vaak juist lange termijn leningen het duurste op de leenplatformen.

Het fijne aan leningen verstrekken via Aave is dat je niet gebonden bent aan een bepaalde periode. Dit komt doordat het vertrekken van leningen tegenwoordig vanuit een collectief fonds gebeurt. Als gebruiker kun je daardoor op elk gewenst moment jouw inleg weer uit het fonds halen, je mist dan alleen de winstuitkering van maand waarin je uitstapt.

Risico

Wanneer je een bepaalde valuta uitleent kan het voorkomen dat degene die de lening heeft aangenomen niet of maar deels zijn verplichten aan jou kan voldoen. Dit kan gebeuren wanneer het onderpand van degene die de lening aanneemt daalt in waarde, waardoor de lening onder water komt te staan.

Onderpand keuze
Het is van belang om geen onderpand te accepteren waarvan de waarde mogelijk zoveel daalt dat de lening onder water komt te staan. Je kunt in theorie namelijk een cryptovaluta accepteren die alle waarde verliest. Hierdoor wordt de schuldenaar geliquideert en krijg jij beschikking over het onderpand. Maar wat nou als de betreffende cryptovaluta zo waardeloos is dat het jouw verlies niet dekt? Of wat als de door jouw uitgeleende munt zoveel waarde verliest dat jij onder de ‘Liquidation Treshhold’ komt? In dat geval treedt liquidatie van de lening op, wat betekent dat de lening per direct wordt gestopt, en de geliquideerde partij de resterende gelden verliest aan de tegenpartij.

Accepteer daarom alleen cryptovaluta die waardevast zijn, stabblecoins zijn, of om een andere reden jou vertrouwen geven over de koersverwachtingen.

LTV & Collateral Ratio
Wanneer je besluit een onderpand in te leggen welke mogelijk een sterkte waardedaling kan laten zien dan is het belangrijk om een goede dekkingsgraad te hanteren. Denk hierbij aan de Loan To Value (LTV) en Collateral Ratio (CR). Dit zijn manieren om de dekkingsgraad van een lening te becijferen.

LTV staat voor het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Dit wil zeggen dat wanneer jij een LTV van 20% hanteert, de schuldenaar dus 5 keer de waarde van de leensom aan onderpand moet inleggen.

CR staat voor het aantal malen dat de leensom in de totale waarde van het onderpand past. Een CR van 3 wil zeggen dat het onderpand 3 keer zoveel waard is als de leensom.