Les #2: EMA’s & MA’s

Wat zijn indicatoren?

Een technische indicator bestaat uit een serie datapunten. Deze data is afkomstig uit de koersontwikkeling van een financieel instrument. De meeste indicatoren gebruiken alleen slotkoersen als data. Andere gebruiken ook handelsvolumes of open interest in opties of futures. Deze data wordt in de formule van de indicator gestopt en vervolgens komt hier een waarde uit.

Een indicator kan op verschillende manieren gebruikt worden door beleggers. Allereerst kan een indicator waarschuwen dat een verandering van de trend aanstaande is. Daarnaast kunnen indicatoren andere technische analyse instrumenten bevestigen. Tot slot gebruiken beleggers indicatoren om koersbewegingen te voorspellen.

Technische indicatoren zijn het meest betrouwbaar als deze in combinatie met andere technische analyse instrumenten worden gebruikt. Overigens is het gebruik van deze indicatoren meer een kunst dan een wetenschap en gaat het nooit om zekerheden maar om kansberekeningen.

Wat zijn MA’s?

MA staat voor Moving Average oftewel het voortschrijdend gemiddelde. Als indicator op een kaarsgrafiek is een MA is het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende kaarsen in een tijdsreeks.

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde is het weergeven van de trend en het aangeven van koop- en verkoopsignalen.

Het grootste probleem bij het gebruik van een MA is de gevoeligheid, ook wel tijdsfactor. Een korte-termijn MA heeft als voordeel dat het gemiddelde heel gevoelig is en dus snel reageert op een verandering in de trend. Het grote probleem van MA’s is dat deze voornamelijk goed werken in een markt die daalt of stijgt, en niet zo zeer in een zijwaartse markt.

Historische data

Bij het analyseren van een kaarsgrafiek kan het voorkomen dat je bij het gebruik van diverse MA’s & EMA’s tot verschillende conclusies komt. In dat geval wordt er vaak gekeken naar historische data om te berekenen welke uitkomst het meest waarschijnlijk is. Dit doe je door zowel de recente als verdere geschiedenis van de activa in kwestie te bestuderen, op zoek naar soortgelijke situaties. Interessante platformen hiervoor vind je op de pagina ‘Marktdata’.

Wat zijn EMA’s?

Een EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) is een type MA (voortschrijdend gemiddelde) dat meer gewicht en betekenis geeft aan de meest recente gegevenspunten. Een EMA wordt ook wel het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde genoemd.

Een exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde reageert significanter op recente prijswijzigingen dan een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat een gelijk gewicht toepast op alle waarnemingen in de periode.

Ribbons

Een Ribbon is een reeks MA’s (of EMA’s) van verschillende lengtes die op dezelfde kaart zijn uitgezet om een lintachtige indicator te creëren. Handelaren kunnen de sterkte van een trend bepalen door naar de afstand tussen de MA’s te kijken, en ook belangrijke ondersteunings- of weerstandszones identificeren door naar de prijs in verhouding tot het lint te kijken.

De linten kunnen ook worden gebruikt om potentiële trendveranderingen aan te geven wanneer de prijs door de linten beweegt of wanneer de linten elkaar kruisen.

Uitlegvideo

In deze video worden de MACD en RSI indicatoren uitgelegd. Je ziet hoe je indicatoren toevoegt aan jouw grafiek en hoe je deze kunt interpreteren.