DPoS Voting System

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Delegated Proof of Stake (DPOS) is een nieuwe methode om een crypto-currency netwerk te beveiligen. DPOS probeert de problemen op te lossen van zowel het traditionele Proof of Work-systeem van Bitcoin als het Proof of Stake-systeem van Peercoin en NXT. DPOS implementeert een laag technologische democratie om de negatieve effecten van centralisatie te compenseren.

Crypto College NL - Investor GuidesDelegated Proof of Stake verzacht de mogelijke negatieve effecten van centralisatie door het gebruik van getuigen (formeel ‘delegates’ genoemd). Een totaal van N getuigen ondertekenen de blokken en worden gestemd door degenen die het netwerk gebruiken bij elke transactie die wordt gedaan. Door een gedecentraliseerd stemproces te gebruiken, is DPOS door het ontwerp meer democratisch dan vergelijkbare systemen. In plaats van het elimineren van de behoefte aan vertrouwen bij elkaar, heeft DPOS voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat degenen die worden vertrouwd met de ondertekeningsblokken namens het netwerk, dit correct en zonder vooroordelen doen. Bovendien moet elk ondertekend blok een verificatie hebben dat het blok voordat het is ondertekend door een vertrouwd knooppunt. DPOS elimineert de noodzaak om te wachten totdat een bepaald aantal niet-vertrouwde knooppunten een transactie hebben geverifieerd voordat deze kan worden bevestigd.

Deze verminderde behoefte aan bevestiging levert een toename van de snelheid van transactietijden op. Door opzettelijk vertrouwen te stellen aan de meest betrouwbare potentiële blokbeambten, zoals besloten door het netwerk, hoeft geen kunstmatige belemmering te worden opgelegd om het blokondertekeningsproces te vertragen. DPOS zorgt ervoor dat veel meer transacties in een blok kunnen worden opgenomen dan een Proof of Work of een Proof of Stake. DPOS-technologie maakt het mogelijk dat cryptocurrency-technologie transacties uitvoert op een niveau waarop het kan concurreren met gecentraliseerde clearinghouses zoals Visa en Mastercard. Dergelijke clearinghouses beheren de populairste vormen van elektronische betalingssystemen ter wereld.

In een Delegated Proof of Stake-systeem vindt centralisatie nog steeds plaats, maar deze wordt beheerst. In tegenstelling tot andere methoden voor het beveiligen van cryptocurrency-netwerken, heeft elke client in een DPOS-systeem de mogelijkheid om te beslissen wie vertrouwd is in plaats van te vertrouwen dat hij zich concentreert in de handen van degenen met de meeste bronnen. DPOS maakt het mogelijk dat het netwerk een aantal van de belangrijkste voordelen van centralisatie haalt, terwijl het nog steeds een zekere berekende mate van decentralisatie in stand houdt. Dit systeem wordt afgedwongen door een eerlijk verkiezingsproces waarbij iedereen mogelijk een gedelegeerde vertegenwoordiger van de meerderheid van de gebruikers kan worden.

Gebruikers zijn de baas

Het fundamentele kenmerk van DPOS is dat aandeelhouders (BTS bezitters) de controle behouden doormiddel van het stemsysteem (Voting System). Op deze manier blijft het eco-systeem gedecentraliseerd. Hoe gebrekkig als stemmen ook kan zijn, als het gaat om gedeeld eigendom van een bedrijf is dit de enige haalbare manier.

Elke aandeelhouder kan stemmen op iemand om zogenaamde block’s te ondertekenen (een soort blockmining-vertegenwoordiger). Iedereen die 1% of meer van de stemmen kan winnen, kan lid worden van het bestuur. De vertegenwoordigers vormen samen de “Commision” die om beurten blokken ondertekent waardoor de transacties van het BitShares eco-systeem verwerkt worden. Als een van de blockproducenten zijn beurt mist, zullen gebruikers automatisch hun stem van hen afwenden. Uiteindelijk zullen deze blockproducenten van het bestuur worden gestemd en zal er iemand anders lid worden.

Stemmen doe je zo!

Eigenlijk is het heel simpel, en lijkt het alleen ingewikkeld door de terminologie. Omdat je al een account geregistreerd hebt, kun je in onderstaande scherm direct stemmen met jouw BitShares (BTS). Per tabblad zie je verschillende stem-mogelijkheden, waarbij je op een ‘about’-knop kunt drukken voor de details.

Wat valt er te kiezen?

Als BTS bezitter kun je een stem uitbrengen voor drie verschillende entiteiten binnen het netwerk:

Blockproducenten (witnesses)
Bundelen transacties in blokken en ondertekenen deze met een handtekeningsleutel. Deze zogenaamde getuigen houden de blockchain levend door elke paar seconden een blok te produceren en worden betaald door nieuw uitgegeven BTS-munten vergelijkbaar met Bitcoin.

Bestuursleden (committee members)
Zij bewaken de blockchain en de bedrijfsparameters, en definiëren de transactiekosten.

Werknemers (workers)
Freelancers of bedrijven die een niet-winstgevende service bieden voor het BitShares-ecosysteem. In wezen vragen ze een baan aan in het ecosysteem door daadwerkelijk werk te leveren en dienovereenkomstig betaald te krijgen (als de BTS-houders dit goedkeuren).

Kijk in onderstaande scherm of klik op de rode knop voor een overzicht van de huidige voorstellen vanuit (nieuwe) werknemers.

Voting Portal